Hundskolan öppnar nya dörrar.

I början var företaget, Arctos Turist- och utbildningsservice, en skola för hundar och deras förare.

Nu, 2021, är företaget fortfarande en plats för handledning i hundträning - men nu ryms även hälsocoachning och hantverk  inom samma väggar.

Så välkommen att navigera på sidorna - och ta kontakt. Följ mig på Instagram margareta.kauppi

Hantverk. Den här kudden och duken levererades till  nöjd kund.
Hantverk. Den här kudden och duken levererades till nöjd kund.
Hundträning. Min Love med 1a pris på Lydnadsprov.
Hundträning. Min Love med 1a pris på Lydnadsprov.
Hälsocoachning. Varje träff har ett programblad; som här Träff 6 FRESTELSER.
Hälsocoachning. Varje träff har ett programblad; som här Träff 6 FRESTELSER.